Advanced Engineering
  Tjänster  |  Om NIKI Consulting  |  Teknologier  |  Kontaktinfo  |  Patent

Produktutveckling


Arbetsmetoder

Redan i förstudien av en ny produkt skapas förutsättningarna för dess framgång. Ett metodiskt arbetssätt säkerställer att rätt produkt skapas på ett kommersiellt försvarbart sätt. Vi delger gärna andra våra erfarenheter.

Vi håller föreläsningar och seminarier inom produktutveckling enl. följande:
 • "Produktutveckling är en informationsprocess". Föredrag eller seminarium om lönsam produktutveckling. Vänder sig till produktutvecklare men framförallt till utvecklingschefer. Läs om IPD! 
 • Plast och formkonstruktion i verkligheten". Föredrag eller seminarium om effektiv konstruktion av formsprutat gods. Vänder sig till konstruktörer och designers. 

Utvecklingsarbete

Ca. 75 % av en produkts TK sätts redan i förstudien. Rätt utvecklingsmetod säkerställer att så sker.  En annan förutsättning för framgångsrik produktutveckling är en god insikt i de teknikområden som berörs.
Då tillverkning av komponenter ofta sker i olika länder, kan man behöva ta hänsyn till lokala förutsättningar för uppnå god produktionsekonomi.

Vi utför arbete inom bl.a. följande områden:
 • Utveckling av polymera produkter, plast och gummi med fokus på högpresterande material. Se analysmetod för formsprutning! 
 • Utveckling av högserieprodukter med stort teknikinnehåll
 • Utveckling och tillverkning av produktionsmaskiner, inklusive certifiering och idrifttagning i samarbete med LMT och Brandt System 
 • Granskning av produktkoncept innan produktionsanpassning
 • "Senior Advising". Rådgivning vid planering, utveckling och verifiering av nya produkter

Exempel på nyligen utförda utvecklingsuppdrag

 • Dolphsonic. Ergonomistudie och mekanisk design av ultraljudsskanner i samarbete med Svep Design Center.
 • International Door Automation. Kvalitetsanalys, materialval och konceptstudie för plastdetalj.
 • UNIDOC. Ergonomistudie och mekanisk design av videokontrollsystem vid kirurgiska ingrepp. Lars MacLennan, MacLennan Innovation ingick i arbetsgruppen som expert på utformning av medicinsk apparatur.
 • Verkstadsindustri*. Verkstadstillbehör. Granskning av produktunderlag och förslag på förbättringar för ny produkt innan serieproduktion. Förslagen gav väsentligt förbättrad tillverkningsekonomi och ökad kvalitét.
 • Livmedelsindustrin. Olika uppdrag med materialval och konstruktion av polymera detaljer för livmedelsmiljö.
 • ELEKTA. Rådgivande specialist vid utveckling av bl.a. en ny produkt i fiberkomposit.
 • Medicinsk industri. Förstudie av implantat för hjärtat. Konstruktion av skelettimplantat.
 • Vitvarutillverkare*. Rådgivande specialist under processen från funktionsmodell till serietillverkning.

  *Av sekretesskäl anges inte företagets namn

   Tjänster
Produktutveckling
Troubleshooting
Projektledning
Affärsjuridik
Tel: +46 42 282 838     Postadress: Helmfeltsgatan 7, SE 254 40 Helsingborg © 2015 NIKI Consulting.