Advanced Engineering
  Tjänster  |  Om NIKI Consulting  |  Teknologier  |  Kontaktinfo  |  Patent

Troubleshooting

"Troubleshooting" är den engelska beteckningen på haveriutredningar med efterföljande åtgärder.
Komplexa produkter kan ge svårdefinierade problem. Rätt arbetsmetodik och rätt sammansatta arbetsgrupper är en förutsättning för framgångsrika felanalyser och åtgärder.

Sammansatta konstruktioner

Vi utför tvärvetenskapliga felsökningar i sammansatta konstruktioner.
Med tillgång till specialister och materiallaboratorier för såväl metalliska som polymera material, kan djupgående analyser utföras.

Kopplingen mellan teknik, dokumentation och ekonomi

Att vara överens om tekniska lösningar på ett problem brukar vara överkomligt.
Att se till att problemet inte uppkommer igen är svårare och kräver bl.a. ingående studier av bakomliggande dokumentation.
Att fördela kostnaderna för uppkomna fel kräver insikt i såväl teknik, dokumentation som juridik.
Vi har erfarenhet från ett flertal olika fall, där dessa problem lösts.

Exempel på uppdrag där troubleshooting utförts:
  • Plastdetalj till livsmedelsindustrin. Materialval, verktygsändring och styrning av tillverkningsprocess. 
  • Automatiska produktionsutrustningar, robotceller 
  • Bromsutrustning för rälsbundna fordon.
  • Verkstadsprodukter som innehåller polymerer som gummi, gummi/metall och plastprodukter.
  • Drivsystem för rälsbundna fordon. Tvärvetenskaplig analys av orsaker och införande av åtgärder.
  • Säkerhetsprodukt. Felanalys och materialval för försegling av kapsling. Uppdatering av kvalitetsuppföljning.
Resultat

Vi  presenterar alla resultat i skriftlig form, där förslag till åtgärder och
kostnadsanalyser ingår.

   Tjänster
Produktutveckling
Troubleshooting
Projektledning
Affärsjuridik
Tel: +46 42 282 838     Postadress: Helmfeltsgatan 7, SE 254 40 Helsingborg © 2015 NIKI Consulting.