Advanced Engineering
  Tjänster  |  Om NIKI Consulting  |  Teknologier  |  Kontaktinfo  |  Patent

Teknologier

Med flera tusen material att tillgå, både metalliska och polymera, är det svårt att hitta rätt. Med formuleringar som "metallersättning" för vissa plaster, "väderbeständigt dämpgummi", "rosttrög legering" osv är det svårt förstå exakta innebörden.
NIKI Consulting AB är väl förtrogen med olika material och framställning av formbundet gods. Vi hjälper kunderna att finna rätt material, lämplig formningsmetod och att ta fram formverktyg för olika produkter. 

Kontakta oss för en inledande, kostnadsfri rådgivning!

Polymera material och dess formningsmetoder

                                       

  • Materialval för plast och gummi
  • Konstruktion av plast och gummidetaljer
  • Konstruktion av detaljer innehållande flera material i kombination.
  • Utveckling och tillverkning av formverktyg i samarbete med Formvision.

Pulvermetallurgi.
Ger stor frihet vid materialval. Ger möjlighet till att tillverka avancerade former. 

PEX, tvärbunden polyeten.
Ett unikt material med extrema egenskaper till lågt pris.
  • Utredning om realiserbarhet
  • Metodval
  • Framtagning av verktyg och produkter


Tel: +46 42 282 838     Postadress: Helmfeltsgatan 7, SE 254 40 Helsingborg © 2015 NIKI Consulting.