Advanced Engineering
  Tjänster  |  Om NIKI Consulting  |  Teknologier  |  Kontaktinfo  |  Patent

Om NIKI Consulting AB

Med fokus på lönsamhet

NIKI Consulting AB har fokus på kundernas kommersiella önskemål. Det innebär att vi tar hänsyn till alla delar som påverkar ett uppdrags ekonomi.

Erfarenhet

Med över 40 års erfarenher från arbete i svenska exportindustrier finns kunskap om de krav som ställs på moderna företag i internationell miljö. Se CV

Helhetsåtagande

Ett unikt kontaktnät säkerställer att rätt kompetens används för varje delmoment i arbetet.
Vårt samarbetet med såväl framstående underleverantörer som tekniska institut ger kunderna avlastning i helhetsåtaganden.

Datasäkerheten hos NIKI

NIKI lagrar inga dokument eller filer på lokala hårddiskar (laptop eller PC). NIKI använder serversystemet hos Svep Design Center, vilket innebär att allt arbete sker via Remote Acess till en server i Sydsverige. Servern speglas i en backupserver i en annan stad. Dessutom körs backup 2 gånger/tim på originalservern. Backupdata lagras på ett tredje ställe. All trafik krypteras med 128 bitars kryptering. 


NYHET!


Ragnar Segersten, ägare och grundare av NIKI Consulting AB, är sedan 2007-03-01 associerad medlem i JOIN Business & Technology.  Se vidare www.join.se

Tel: +46 42 282 838     Postadress: Helmfeltsgatan 7, SE 254 40 Helsingborg © 2015 NIKI Consulting.