Advanced Engineering
  Tjänster  |  Om NIKI Consulting  |  Teknologier  |  Kontaktinfo  |  Patent

Projektledning

Framgångsrika projekt

Ett framgångsrikt projekt kräver insikt om den kommersiella helheten.
Vår tekniska bredd och erfarenhet från många olika företagsmiljöer säkerställer att projektmålet uppnås.

Projekt med problem

Vår breda erfarenhet från olika företagsmiljöer är  användbar även i de fall ett pågående projekt behöver styras upp. Med fokus på projektets behov, skapar vi förutsättningar att nå förväntade resultat.

Exempel på nyligen genomförda, framgångsrika projekt
  1. SJ AB. Införande av stenskottsskydd i PEX till X2000, innefattande förstudie, materialteknik, verktygsteknik, produktionsteknik och kvalitetsstyrníng.
  2. BAE Systems Bofors AB. Införande av internationellt tillgänglig standard. Arbetet innefattande bl.a. strukturering av urvalsprocess och uppbyggnad av webbapplikation. 
  3. BAE Systems Bofors AB. Strukturering av konsultupphandlingsprocess. (Se vidare http://www.reco.se/niki-consulting-ab under L. Bertil J). 
  4. Producent av små konsumentprodukter*. Uppstyrning av av inköp för robotcell.

    *Av sekretsskäl anges inte företagets namn
   Tjänster
Produktutveckling
Troubleshooting
Projektledning
Affärsjuridik
Tel: +46 42 282 838     Postadress: Helmfeltsgatan 7, SE 254 40 Helsingborg © 2015 NIKI Consulting.