Advanced Engineering
  Tjänster  |  Om NIKI Consulting  |  Teknologier  |  Kontaktinfo  |  Patent

Affärsjuridik

Ökade krav på kontrakt

Kraven på utformning av kontrakt vid upphandlingar ökar. Fler och fler affär innehåller komplexa produktspecifikationer med tillhörande garantiåtaganden kopplade till kontrakten. Dessutom kan affärer över nationsgränserna ge svårtolkade kontraktsskrivningar. 

Fokus på teknik-ekonomi

Med kommersiellt synsätt, teknisk bredd och kunskaper i affärsjuridik utför vi kontraktsgranskningar och lämnar råd vid t.ex. maskinupphandlingar eller reklamationer.

EU:s maskindirektiv

I vårt arbete kan även besiktningar enligt Maskindirektivet utföras.
NIKI Consulting AB samarbetar här med akrediterat besiktningsföretag.


Exempel på nyligen genomförda uppdrag
  • Interfleet Technology AB. Rådgivande specialist vid kontraktering av underleverantör av plastdetaljer.
  • Interfleet Technology AB. Rådgivning vid strukturering av upphandlingsärenden.
  • Livsmedelproducent*. Uppstyrning av inköp av två produktionslinor från europeisk maskintillverkare.
  • Producent av konsumentprodukter*. Maskininköp. Kontraktsgranskning, förhandling med underleverantör. Uppföljning av resultat.
  • BAE Systems Bofors AB. Strukturering av konsultupphandling. Formulering av avtalstexter m.m. (Se även under Projektledning).

    *Av sekretsskäl anges inte företagens namn
   Tjänster
Produktutveckling
Troubleshooting
Projektledning
Affärsjuridik
Tel: +46 42 282 838     Postadress: Helmfeltsgatan 7, SE 254 40 Helsingborg © 2015 NIKI Consulting.